اطلاعیه انتخاب واحد و برنامه درسی نیم سال اول 1401

اطلاعیه انتخاب واحد و برنامه درسی نیم سال اول 1401


انتخاب واحد و برنامه درسی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401

ضمن تبریک شروع سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای دانشجویان گرامی، به اطلاع می رساند انتخاب واحد نیم سال اول 1401 از روز شنبه 1401/6/5 لغایت روز شنبه 1401/6/12 می باشد.

با توجه به دوره و رشته خود از جداول برنامه های درسی زیر استفاده کنید. لطفا به نکات درج شده در برنامه های درسی توجه ویژه فرمایید.

مقطع کارشناسی ارشد-رشته کارآفرینی- دوره حضوری

مقطع کارشناسی ارشد-رشته مربی گری کسب و کار- دوره حضوری

مقطع کارشناسی ارشد-رشته کارآفرینی- دوره آموزشهای الکترونیکی (مجازی)

مقطع دکتری-رشته کارآفرینی

 

**تاریخ شروع کلاس ها 1401/6/27 می باشد.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :