اطلاعیه تکمیلی شماره 3 مصاحبه رشته مربی گری کسب و کار

اطلاعیه تکمیلی شماره 3 مصاحبه رشته مربی گری کسب و کار


پیرو اطلاعیه های قبلی، برنامه زمانبندی مصاحبه متقاضیان محترم رشته مربی گری کسب و کار در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 1401-1402،‌ به شرح زیر اعلام میشود.

 

ردیف

روز

مرحله

ساعت

مکان

اسامی متقاضیان

توضیحات

1

شنبه

1401/4/25

ارزیابی شناختی رفتاری مکتوب

8 الی 11

دانشکده کارآفرینی

همه متقاضیان

همراه داشتن کارت ملی، گوشی تلفن همراه با بسته اینترنتی و یک خودکار الزامی است.

2

سه شنبه

1401/4/28

مصاحبه شناختی رفتاری

8

دانشکده کارآفرینی

لیست متقاضیان 1

همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

متقاضیانی که فقط مرحله 1 (ارسال مدارک) را در موعد مقرر انجام نداده اند، با شماره تلفن 88225018 داخلی 2 و یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس fa.ghazinasab@ut.ac.ir نسبت به هماهنگی زمان حضور خود اقدام نمایند.

3

11.15

لیست متقاضیان 2

4

چهارشنبه 1401/4/29

مصاحبه شناختی رفتاری

8

دانشکده کارآفرینی

لیست متقاضیان 3

5

11.15

لیست متقاضیان 4

 

 

لطفا راس ساعت در دانشکده کارآفرینی به آدرس: امیرآباد شمالی، نبش خیابان شانزدهم حضور داشته باشید.

همراه داشتن کارت ملی در هر دو روز الزامی است.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :