اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی، سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی، سال تحصیلی 1400-1399


ضمن عرض خیر مقدم و تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩، بدینوسیله بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری از روز دوشنبه 99/8/5 لغایت جمعه 99/8/9 می باشد. زمان ثبت نام حضوری متعاقباً اعلام خواهد شد. 
لازم است پذیرفته شدگان محترم ضمن مراجعه به سامانه reg.ut.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :