اطلاعیه جذب امریه

اطلاعیه جذب امریه


قابل توجه دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که مشمول خدمت مقدس سربازی می باشند، در صورت تمایل به گذراندن دوره ی خدمت سربازی (بصورت امریه) در دانشکده برق پردیس فنی دانشگاه تهران می باشند. 
لطفاً متقاضیان رزومه خود را تا مورخ ۱۴۰۰/۴/۴ به مسئول امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی ارسال فرمایند.
 
تلفن تماس:
۰۲۱۶۱۱۱۹۳۲۹
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :