اطلاعیه حذف و اضافه نیم سال دوم 1401 (مجازی)

اطلاعیه حذف و اضافه نیم سال دوم 1401 (مجازی)


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بازه حذف و اضافه از 30 بهمن لغایت 2 اسفند می باشد.
توجه داشته باشید که شماره گروه های درسی شما باید 70 به بالا باشد. اگر شماره گروه 01 تا 05 دارید، حتما حذف کنید.
دروس رشته خود را با دقت ملاحظه کنید. از دروس رشته های دیگر به هیچ وجه انتخاب نکنید.
جدول نهایی دروس را در پیوست ملاحظه کنید.

تغییرات جدول دروس ورودی 1400

تغییرات جدول دروس ورودی 1401

 

 

 

 

آدرس کوتاه :