اطلاعیه در خصوص راهنمای ورود به اتاق "پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی: با تاکید بر پایداری و دیجیتال سازی کسب و کارها" به صورت مجازی

اطلاعیه در خصوص راهنمای ورود به اتاق "پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی: با تاکید بر پایداری و دیجیتال سازی کسب و کارها" به صورت مجازی


لطفا برای دریافت فایل راهنما کلیک نمایید.
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :