اطلاعیه شرایط بازگشت و حضور دانشجویان تائید شده ساکن نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه شرایط بازگشت و حضور دانشجویان تائید شده ساکن نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹


شرایط بازگشت و حضور دانشجویان تأیید شده ساکن نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شد. جهت اطلاع از شرایط کلیک نمایید.
 
 
 
 
آدرس کوتاه :