اطلاعیه شماره 4 مصاحبه متقاضیان دکتری ۹۹

اطلاعیه شماره 4 مصاحبه متقاضیان دکتری ۹۹


به اطلاع متقاضیان مقطع دکتری سال 99 می رساند، مصاحبه به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
هر داوطلب پس از ورود به اتاق انتظار، در 5 کارگروه باید مصاحبه انجام دهد.
1- زبان انگلیسی
2- تشخیص فرصتهای کارآفرینی
3- تحلیل محیط
4- نظریه های کارآفرینی
5- عمومی و روش تحقیق
متقاضیان دقت داشته باشند که حتما در 5 کارگروه مصاحبه انجام دهند. در صورت عدم شرکت در مصاحبه در یک کارگروه، نمره آن بخش به داوطلب تعلق نخواهد گرفت.
هر داوطلب باید 15 دقیقه قبل از شروع مصاحبه وارد لینک شود و کیفیت صدا و تصویر را با کارشناس چک کند. لطفا در مکانی حضور داشته باشید که ساکت و با نور مناسب باشد.
توجه:
جهت احراز هویت، همراه داشتن و ارائه اصل کارت ملی ضروری است.
 
 
آدرس کوتاه :