اطلاعیه مرخصی بدون احتساب در سنوات در نیم سال اول 1401 برای دانشجویان ارشد دوره حضوری

اطلاعیه مرخصی بدون احتساب در سنوات در نیم سال اول 1401 برای دانشجویان ارشد دوره حضوری


دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 99، به اطلاع می رساند موضوع مرخصی بدون احتساب در سنوات نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 برای دانشجویان متقاضی استفاده از مرخصی بدون احتساب در سنوات مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال 1399، در جلسه مورخ 28/ 9/ 1401 هیأت رئیسه محترم دانشگاه مطرح و به شرط رعایت موارد ذیل، مورد تأیید واقع شد. 
1- دانشجو در نیمسال مذکور صرفاً درس پایان نامه را اخذ نموده و واحد درسی دیگری نداشته باشد.
2- تاریخ تصویب موضوع پایان نامه (پروپزال) در نیمسال مذکور قرار نداشته باشد.
3- از آغاز تحصیل (نیمسال 1- 1399) تا پایان نیمسال 2- 1400، بیش از یک نیمسال از مرخصی بدون احتساب در سنوات استفاده نکرده باشد.
4- ضروری است دانشجویان ذینفع از این مصوبه، متعهد شوند که تا پایان نیمسال 2- 1401 از پایان نامه خود دفاع نموده و دانش آموخته گردند.
5- در موارد بسیار خاص که به دلایل موجه و با تصویب کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه، مجوز ادامه تحصیل در نیمسال 1- 1402 صادر شود، امکان استفاده از تسهیلات رفاهی (خوابگاه، تغذیه…) در این نیمسال برای دانشجویانی که از این مصوبه استفاده می‌نمایند وجود نخواهد داشت.
6 -مسئولیت هر گونه عواقب ناشی از حذف بدون احتساب در سنوات نیمسال 1- 1401، بر عهده شخص دانشجوی متقاضی بوده و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه نمی پذیرد.
 
دانشجویان متقاضی که دارای شرایط مندرج در بخشنامه هستند، باید در سامانه جامع آموزش، منوی پیشخوان خدمت، بررسی مسائل دانشجو، درخواست جدید ایجاد کنند و حتما نوع درخواست را کد 149 انتخاب کنند. پس از تائید و ارسال درخواست، به خانم قاضی نسب از طریق تلفن یا ایمیل اطلاع دهید.
-مهلت ارسال درخواست تا 21 دی ماه می باشد.
 
 
 
 
آدرس کوتاه :