اطلاعیه مهم: تغییر پیش شماره بعضی واحدهای دانشکده تا رفع مشکل

اطلاعیه مهم: تغییر پیش شماره بعضی واحدهای دانشکده تا رفع مشکل


بدینوسیله به اطلاع می رساند، به علت آتش سوزی در سیستم های مخابرات محدوده ی امیراباد، تلفن های ۴ رقمی دانشگاه تهران دچار مشکل گردیده است.
لذا خواهشمند است تا رفع این مشکل جهت تماس با واحدهای مختلف، از طریق پیش شماره ۸۲۰۸ به جای ۶۱۱۱ استفاده نمایید.
به طور مثال: تلفن کتابخانه ۶۱۱۱۹۲۳۷ را به‌صورت ۸۲۰۸۹۲۳۷ شماره گیری نمایید.
توجه فرمایید کد ۰۲۱ برای شماره گیری از طریق موبایل و خارج از تهران فراموش نشود.
البته این نوع شماره گیری برای واحدهاییست که تلفنشان مشکل پیدا کرده است.
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :