اطلاع رسانی اولین همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی با میزبانی موسسه آموزش عالی هنر شیراز

اطلاع رسانی اولین همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی با میزبانی موسسه آموزش عالی هنر شیراز


 موسسه آموزش عالی هنر شیراز در خصوص فراخوان اولین همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی را برگزار می نماید. اطلاعات بیشتر در سامانه theaterone.ir درج شده است.
 
آدرس کوتاه :