اطلاع رسانی خواهد شد

اطلاع رسانی خواهد شد


این کنفرانس به صورت حضوری و مجازی برگزار می گردد.

لینک ثبت نام ابتدای اردیبهشت ماه فعال می گردد.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :