اطلاع رسانی در خصوص طرح چرتکه 3

اطلاع رسانی در خصوص طرح چرتکه 3


به پیوست نامه شماره ۴۵۸۳۷ تاریخ ۰۵/ ۰۳/ ۱۴۰۰‬ اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص سومین بازارچه ملی تولیدات دانشجویی، چرتکه ۳ به میزبانی دانشگاه شهرکرد برگزار می گردد.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :