اعزام عضو محترم هیات علمی دانشکده کارآفرینی به دانشگاه مدیریت وارنا بلغارستان تحت برنامه بورس اتحادیه اروپا (بورس اراسموس پلاس برای اعضای هیئت علمی)

اعزام عضو محترم هیات علمی دانشکده کارآفرینی به دانشگاه مدیریت وارنا بلغارستان تحت برنامه بورس اتحادیه اروپا (بورس اراسموس پلاس برای اعضای هیئت علمی)


عنایت به اعلان معاونت بین الملل دانشگاه تهران مبنی بر اجرای برنامه اراسموس در خصوص دانشگاه مدیریت وارنا بلغارستانVarna University of Management (VUM)، به استحضار می‌رساند عضو محترم هیأت علمی دانشکده کارآفرینی، آقای دکتر بابک ضیاء، علاقمندی خود را برای شرکت و حضور در برنامه ذکر شده اعلام نمودند و دانشکده نسبت به معرفی ایشان جهت حضور در برنامه به معاونت بین الملل دانشگاه  اعلام موافقت نمود و مدارک مستندات مورد نیاز به همراه صورت جلسه مصوب شورای بین الملل دانشکده کارآفرینی ارسال شد. سپس معاونت بین الملل دانشگاه موافقت نهایی خود را در خصوص اعزام ایشان مبنی بر اجرای طرح اراسموس اعلام نمودند. امید است در جهت ارتقای برنامه‌های بین المللی سازی دانشگاه و باب همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه مقصد، شاهد درخشش در تمامی عرصه‌های علمی و بین المللی برای دانشکده کارآفرینی باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :