اعلام تقویم جلسات وبیناری با دانشجویان فعال در تشکل های دانشجویی

اعلام تقویم جلسات وبیناری با دانشجویان فعال در تشکل های دانشجویی


اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با هدف تبادل نظر و هم اندیشی با دانشجویان فعال در حوزه‌های انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی و نشریات دانشجویی، سلسله جلسات وبیناری با فعالان این تشکل‌ها را مطابق تقویم زیر برگزار می‌کند. 

 

تشکل دانشجویی

ساعت

تاریخ

ردیف

نشریات دانشجویی

۱۲:۳۰-۱۴

شنبه ۲۲ آذر

۱

کانون‌های فرهنگی

۱۲:۳۰-۱۴

یکشنبه ۲۳ آذر

۲

انجمن‌های علمی دانشجویی

۱۲:۳۰-۱۴

چهارشنبه ۲۶ آذر

۳

نشریات، کانون‌ها، انجمن‌ها

۱۸-۱۹:۳۰

دوشنبه، اول دی

۴

نشریات، کانون‌ها، انجمن‌ها

۱۸-۱۹:۳۰

دوشنبه ۶ بهمن

۵

نشریات، کانون‌ها، انجمن‌ها

۱۸-۱۹:۳۰

دوشنبه ۴ اسفند

۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه وبیناری برگزاری جلسه‌ها: http://vclas9.ut.ac.ir/cul2

 

 

آدرس کوتاه :