افزایش ساعت کار سالن مطالعه و سایت دانشکده کارآفرینی از تاریخ 1401/10/26 الی 1401/11/25

افزایش ساعت کار سالن مطالعه و سایت دانشکده کارآفرینی از تاریخ 1401/10/26 الی 1401/11/25


به اطلاع دانشجویان گرامی دانشکده کارآفرینی می‌رساند از تاریخ 1401/10/26 الی 1401/11/25، ساعت کار سالن مطالعه و سایت دانشکده جهت استفاده دانشجویان محترم دانشکده کارآفرینی و پردیس البرز از قرار جدول زیر می‌باشد. به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.

ردیف

روز هفته

ساعت

1

شنبه الی چهارشنبه

08:00 الی 20:00

2

پنج شنبه

08:00 الی 18:00

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :