آقای دکتر رضا محمد کاظمی تقدیرنامه خود را از معاون اول ریاست جمهوری دریافت کرد.

آقای دکتر رضا محمد کاظمی تقدیرنامه خود را از معاون اول ریاست جمهوری دریافت کرد.


در چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه که صبح امروز 12 اردیبهشت ماه با حضور آقای دکتر جهانگیری، معاون اول ریاست محترم جمهوری و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه در تالار علامه امینی برگزار شد، جناب آقای دکتر رضا محمدکاظمی، عضو هیأت علمی دانشکده موفق به کسب عنوان "هیأت علمی برگزیده آموزشی" شدند. این دستاورد را به ایشان وخانواده دانشکده کارآفرینی تبریک عرض می نمائیم.

 

آدرس کوتاه :