انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان استاد بسیجی نمونه

انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان استاد بسیجی نمونه


در حاشیه مراسمی که به مناسبت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران برگزار گردید، جناب آقای دکتر ابوالقاسم عربیون، دانشیار دانشکده کارآفرینی به عنوان استاد بسیجی نمونه دانشگاه انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند.
کسب این جایگاه شایسته را به ایشان و خانواده دانشکده کارآفرینی تبریک عرض می نماییم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :