انتشارات بین المللی اسپرینگر کتابی براساس داده های دیده بان جهانی کارآفرینی منتشر کرد.

انتشارات بین المللی اسپرینگر کتابی براساس داده های دیده بان جهانی کارآفرینی منتشر کرد.


این کتاب به معرفی شاخص پایداری کسب و کارها می پردازد و این شاخص را به عنوان نقطه کانونی برای تعریف سایر شاخص ها معرفی می کند.

این کتاب با استفاده از داده های دیده بان جهانی کارآفرینی GEM و به کارگیری مدل های ریاضی و آماری مانند تجزیه و تحلیل داده های بقا، فرصتی منحصر به فرد برای محققان و سیاست گذاران برای ارزیابی وضعیت فعالیت های کارآفرینانه اثرگذار بر اقتصاد ارائه می دهند.

شاخص EVI براساس نسبت میزان فعالیت های کارآفرینانه و خروج از کسب و کار محاسبه شده است که این شاخص نشان دهنده پایداری، دوام و وضعیت فعالیت های کارآفرینی یک کشور است.

این کتاب اطلاعات ارزشمندی در مورد مفاهیم کلیدی مختلف در کارآفرینی مانند تعامل عوامل فردی و محیطی ، انگیزه و فعالیتهای کارآفرینی ارائه می دهد که امکان پیش بینی رفتار کارآفرینی را در کشورهای عضو در دیده بان جهانی کارآفرینی از جمله کشورمان را فراهم می سازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید.

https://www.springer.com/gp/book/9783030546434

لینک خبر در سایت دانشگاه تهران:

https://ut.ac.ir/en/news/12218/springer-publishes-a-book-by-ut-authors-entrepreneurship-viability-index

 

آدرس کوتاه :