انتشار الکترونیک نخستین شماره نشریه خبری تحلیلی «بانگ فرهنگ»

انتشار الکترونیک نخستین شماره نشریه خبری تحلیلی «بانگ فرهنگ»


شریه خبری تحلیلی بانگ فرهنگ به صاحب امتیازی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در شماره نخست، با پرونده «هیاهوی سکوت»، آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا بر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران را مورد بررسی قرار داده است. در این شماره، ضمن ارائه گزارش کامل فعالیت‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در دوران کرونا تا مهر ۱۳۹۹، نظرات فعالان دانشجویی، کارشناسان و مدیران دانشگاه در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دوران کرونا منتشر شده است. برای دریافت شماره نخست نشریه بانگ فرهنگ از اینجا (نسخه با کیفیت ۱۵ مگابایت و نسخه کم حجم ۵ مگابایت) اقدام کنید. این نشریه برای تحقق اهداف زیر تأسیس شده است:

- معرفی طرح‌ها و برنامه‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

- شناساندن ظرفیت‌های پردیس / دانشکده‌های در حوزه فرهنگی و اجتماعی؛

- تبادل تجارب بین پردیس / دانشکده‌های دانشگاه؛

- تقویت فضای گفتمانی در حوزه فرهنگی و اجتماعی؛

- تحلیل و ارزیابی برنامه‌ها و اقدامات حوزه فرهنگی و اجتماعی؛

- تقویت ارتباط هر چه بیشتر بین تشکل‌های دانشجویی؛

- ارتقای جایگاه حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

- تولید محتوی تأثیرگذار به‌صورت مستمر و انتشار مطلوب آن.

 

محوریت مطالب در شماره ۲ این نشریه، تحلیل و بررسی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و همچنین معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه مزایای فعالیت‌های گروهی در تشکل‌های دانشجویی برای نودانشجویان است. دانشجویان، کارشناسان و مدیران حوزه فرهنگی و اجتماعی علاقه‌مند به مشارکت در این شماره نشریه می‌توانند، حداکثر تا ۲۴ آبان ماه جاری مطالب ارزشمند خود را به رایانامه cultural@ut.ac.ir ارسال کنند.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :