انتصاب جناب آقای دکتر رضا محمدکاظمی به عنوان مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل

انتصاب جناب آقای دکتر رضا محمدکاظمی به عنوان مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل


با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند منان در پیشبرد و اجرای اثر بخش برنامه های ارتقای سطح روابط بین الملل دانشکده بیش از پیش موفق و موید باشید.
 
                                                                                                                                                                                                                                                        غلامحسین حسینی نیا
                                                                                                                                                                                                                                            رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :