انتصاب جناب آقای دکتر مرتضی اکبری به عنوان عضو هیات علمی وابسته پردیس البرز

انتصاب جناب آقای دکتر مرتضی اکبری به عنوان عضو هیات علمی وابسته پردیس البرز


با سلام و احترام
 
با عنایت به پیشنهاد پردیس البرز، بر اساس مصوبه مورخ ۰۳/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬ هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه و به استناد ماده ۷۷ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، به موجب این حکم عضویت هیأت علمی وابسته پردیس مذکور به مدت سه سال به جنابعالی اعطا می‌گردد.
امید است در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید.
 
دکتر محمود کمره ای
معاون آموزشی دانشگاه تهران
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :