انتصاب جناب آقای دکتر مهران رضوانی به عنوان معاون پژوهشی دانشکده کارآفرینی

انتصاب جناب آقای دکتر مهران رضوانی به عنوان معاون پژوهشی دانشکده کارآفرینی


احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی، بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت ۳ سال به عنوان معاون پژوهشی دانشکده مذکور منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.
 
محمود نیلی احمدآبادی
رئیس دانشگاه تهران
 
 
آدرس کوتاه :