انتصاب دکتر عبدالله صوفی به عنوان عضو وابسته هیات علمی دانشکده کارآفرینی

انتصاب دکتر عبدالله صوفی به عنوان عضو وابسته هیات علمی دانشکده کارآفرینی


 
 
با موافقت معاونت بین الملل دانشگاه تهران، دکتر عبدالله صوفی، استاد دانشگاه Wisconsin-Platteville از کشور آمریکا به عنوان استاد وابسته دانشکده کارآفرینی انتخاب شد. 
دکتر صوفی فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا بوده و در حوزه های مدیریت فناوری در اقتصادهای نوظهور، اقتصاد نوآوری و تغییرات تکنیکال و تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی سیستم های فنی و اقتصادی به تحقیق و توسعه می پردازد.
 
 
 
 
آدرس کوتاه :