انتصاب سرکار خانم دکتر زهرا آراستی به مدیر گروه آموزشی «توسعه کارآفرینی» دانشکده کارآفرینی

انتصاب سرکار خانم دکتر زهرا آراستی به مدیر گروه آموزشی «توسعه کارآفرینی» دانشکده کارآفرینی


پیرو نامه شماره ۲۲۲۹۳ مورخ ۰۵/‏۰۲/‏۱۴۰۱‬ به استحضار می‌رساند به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به موجب حکم صادره، سرکار خانم دکتر زهرا آراستی عضو محترم هیأت علمی بخش تخصصی توسعه کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی، به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی «توسعه کارآفرینی» تعیین شده‌اند. امید است با یاری خداوند متعال و همکاری اعضای محترم هیأت علمی گروه آموزشی توسعه کارآفرینی، موفق و مؤید باشند.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :