اولین جلسه توجیهی طرح پژوهشی سالانه ارزیابی شاخص های کارآفرینی در کشور در سال 1401 (شیوه اجرای برنامه 2022 GEM) برگزار می شود.

اولین جلسه توجیهی طرح پژوهشی سالانه ارزیابی شاخص های کارآفرینی در کشور در سال 1401 (شیوه اجرای برنامه 2022 GEM) برگزار می شود.


دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی GEM دانشکده به منظور معرفی طرح سالانه APS (Adult Population Survey) 2022 و چگونگی روند اجرای این طرح  پژوهشی و بین المللی روز یکشنبه مورخ 5 تیرماه ساعت 11 صبح، جلسه ای توجیهی به صورت آنلاین برگزار می کند.
در این جلسه توجیهی شیوه اجرای طرح، مزایای شرکت در این برنامه پژوهشی، پرسشنامه استاندارد GEM و شاخص ها و  نشانگرهای اصلی GEM   مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. 
علاقه مندان به شرکت در این پیمایش بین المللی می توانند از طریق آدرس زیر vroom.ut.ac.ir/karafarini5 اقدام نمایند.
 
دفتر GEM دانشکده کارآفرینی
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :