اولین نشست «کافه تجربه» با همراهی کارآفرین و مهمان ویژه جناب آقای مهندس امیررضا ثابت پی در دانشکده کارآفرینی برگزار می شود.

اولین نشست «کافه تجربه» با همراهی کارآفرین و مهمان ویژه جناب آقای مهندس امیررضا ثابت پی در دانشکده کارآفرینی برگزار می شود.


به نقل از واحد روابط عمومی دانشکده کارآفرینی، انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی دانشگاه تهران اولین نشست «کافه تجربه» را با همراهی کارآفرین و مهمان ویژه «جناب آقای مهندس امیررضا ثابت پی»، مالک و مدیر عامل گروه صنایع غذایی نامی نو برگزار می نماید. این برنامه با مشارکت تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران در روز دوشنبه 24 بهمن ماه 1401 از ساعت 12:30 ظهر در آمفی تئاتر دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به صورت حضوری و آنلاین و به صورت لایو در کانال آپارات انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی برگزار می گردد. حامی این رویداد، شرکت نوشیدنی انرزی زای پالادیوم می باشد.

 

آدرس کوتاه :