آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول - انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول - انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران


بدینوسیله از کلیه‌ی اعضای انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران به شماره ثبت ۲۳۹۴۳ دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که رأس ساعت ۱۶:۰۰ در روز سه شنبه ۰۹/‏۰۳/‏۱۴۰۲، در محل دانشکده کارآفرینی تشکیل می‌گردد، شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

  • انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس
  • بررسی وتصویب ترازنامه و صورت‌های مالی
  • تعیین میزان حق عضویت

همچنین داوطلبان تصدی سمت‌های مذکور می‌بایست قبل از برگزاری مجمع مذکور، فرم نامزدی هیأت مدیره یا بازرسی را تکمیل و تحویل دبیرخانه انجمن نمایند.

 

هیأت مدیره انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :