اینفوگرافیک / ۱۰ توصیه برای شرکت‌ها در مواجهه با بحران کرونا

اینفوگرافیک / ۱۰ توصیه برای شرکت‌ها در مواجهه با بحران کرونا


کنترل شیوع کرونا نیازمند کم شدن ارتباطات انسانی برای قطع زنجیره شیوع است که به کاهش بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شود و فعالیت‌های کسب‌وکارها را با چالش‌هایی روبرو کرده است. دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در راستای مسئولیت اجتماعی اقدام به انتشار گزارش‌هایی کرده تا بتواند به شرکت‌ها و کسب‌وکارها در کاهش مشکلات این تهدید جهانی کمک کند. بر اساس یکی از این گزارش‌ها که توسط دکتر علی داوری - عضو هیات علمی دانشگاه تهران - و دکتر مهدی جعفرزاده - دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران- تهیه شده، در این اینفوگرافیک ۱۰ توصیه برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها در مواجهه با بحران کرونا معرفی می‌شود.
گرافیک: پدرام آقایی
خبر این گزارش در وب سایت ایرنا را از اینجا دریافت کنید.
 
آدرس کوتاه :