بازدید دانشجویان از کارخانه عالی تحریر پارسیان (برند پنتر)

بازدید دانشجویان از کارخانه عالی تحریر پارسیان (برند پنتر)


صبح روز پنج شنبه 22 اردیبهشت 1401، سی نفر از دانشجویان دانشکده به همراه دکتر محمدرضا زالی، دانشیار دانشکده از کارخانه عالی تحریر پارسیان (برند پنتر) بازدید کردند. 
دانشجویان دانشکده علاوه بر مشاهده مراحل تولید از نزدیک، با ابعاد عملی راه اندازی کسب وکار از زبان دکتر مهرداد عالی پور، رهبر کارآفرین و بنیانگذار برند پنتر آشنا شدند.
گزارش این بازدید از زبان دانشجویان را از اینجا دریافت کنید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :