بازدید شهردار محترم ناحیه چهار منطقه شش تهران از دانشکده کارآفرینی و ساختمان در دست احداث

بازدید شهردار محترم ناحیه چهار منطقه شش تهران از دانشکده کارآفرینی و ساختمان در دست احداث


به نقل از واحد روابط عمومی دانشکده کارآفرینی، در روز دوشنبه، مورخ 1402/02/11، «خانم مهندس صدیقه صدراللهی» نخستین شهردار زن ناحیه ۴ در منطقه شش تهران، در دوره ششم مدیریت شهری، با همراهی معاون شهرداری ناحیه 4 در منطقه شش تهران «آقای مهندس محمد امامی» در ساعت 10:00 صبح در محل دانشکده کارآفرینی به میزبانی رئیس دانشکده، آقای دکتر جهانگیر یدالهی فارسی حضور بهم رسانیدند و از فضای دانشکده کارآفرینی بازدید کردند.
 
 
در ادامه، جلسه ای با حضور رئیس دانشکده و معاون امور مالی و اداری دانشکده، آقای دکتر علی داوری با سکاندار ناحیه پردیس دانشگاهی و علمی منطقه ۶ تهران، خانم مهندس صدیقه صدراللهی و معاون ایشان آقای مهندس محمد امامی برگزار شد. آقای دکتر جهانگیریدالهی فارسی، درخصوص تاریخچه تاسیس دانشکده و اهداف این تاسیس و فعالیت های دانشکده توضیحاتی دادند و به ساختمان در دست احداث دانشکده نیز اشاره کردند و اهمیت ساخت این ساختمان را نزد مهمانان برشمردند. در ادامه پیشنهاداتی در خصوص همکاری دوجانبه بین دانشکده کارآفرینی و شهرداری ناحیه 4 منطقه شش تهران از سوی طرفین داده شد. در پایان این جلسه، شهردار از ساختمان در حال احداث بازدید کردند. این دیدار در ساعت 12:15 به پایان رسید.
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :