با برگزاری کنفرانس صنعت خودرو و چالش های کارآفرینی در توسعه صنعتی ایران، صنایع خودرو سازی ایران زیر ذره بین دانشگاه تهران قرار می گیرد.

با برگزاری کنفرانس صنعت خودرو و چالش های کارآفرینی در توسعه صنعتی ایران، صنایع خودرو سازی ایران زیر ذره بین دانشگاه تهران قرار می گیرد.


غلامحیدر ابراهیم بای سلامی دبیر علمی کنفرانس صنعت خودرو در دانشگاه تهران اظهار داشت:

صنعت خودرو سازی میعادگاه بخش های مختلف صنایع و موتور محرک بسیاری از فعالیت های صنعتی کشور است. صنعت خودرو علاوه بر اینکه عامل اساسی در زنجیره تامین نظام حمل و نقل افراد، شرکت ها، خانواده ها و دولت است بعد از نفت بزرگترین و مهمترین بخش صنعتی ایران می باشد و می توان از آن به عنوان معیار و نماینده بخش صنعت کشور نامبرد.

صنعت خودرو سازی در ایران در سه دهه اخیر مورد حمایت نهاد دولت قرار گرفته است و با هدف تحقق تولید داخل و تعمیق صنایع خودرو سازی و قطعه سازی هزینه های مادی و انسانی فراوانی برای جامعه داشته است.

دانشگاه تهران در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود و تلاش برای بررسی مشکلات مهم جامعه و به منظور تامین اهداف ضروری و تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد تخصصی به بررسی کسب و کارهای پر اهمیت و صنایع مهم کشور می پردازد و برای ارزیابی علمی این امور فعالیت های جدی و نوینی را آغاز نموده است. به همین منظور دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در دوره جدید فعالیت خود با برگزاری سلسله کنفرانس ها و همایش های علمی به بررسی ابعاد مختلف موضوع کارآفرینی و سرمایه گذاری در ایران می­پردازد و "کنفرانس صنعت خودرو و چالش های کارآفرینی در توسعه صنعتی ایران" را در روز 18 اردیبهشت 1401 با حضور صنعتگران، صاحبنظران، استادان و با مشارکت دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در سالن آمفی تئاتر این دانشکده برگزار می کند. محورهای اصلی این کنفرانس تحت عنوان :

صنعت خودرو و چالشها و مناسبات توسعه صنعتی ایران، کارآفرینی و تحولات صنعت خودرو در ایران، کارآفرینی و چالش های مفهوم دانش بنیان در صنایع ایران، رشد همسوی صنایع کوچک با شرکت های خودرو ساز، نبوغ کارآفرینی و مدیریت شرکت سهامی تویوتا ژاپن، صنعت خودرو در نظام حقوقی ایران، تعیین و از سوی دبیرخانه کنفرانس اعلام شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :