بخشنامه مسابقه آنلاین و مجازی دارت ویژه اعضا هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان

بخشنامه مسابقه آنلاین و مجازی دارت ویژه اعضا هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان


با سلام و احترام
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک به استحضار می‌رساند اداره کل تربیت بدنی دانشگاه در ادامه برنامه‌های ورزشی متناسب با شرایط کرونایی کشور، یک دوره مسابقه آنلاین و مجازی دارت ویژه اعضا هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه برگزار می‌نماید.
 
 
آیین نامه مسابقات آنلاین و مجازی دارت دانشگاه تهران 1399
آدرس کوتاه :