برنامه زمانبندی ارائه مقالات دومین کنفرانس ملی دیده‌بانی کسب‌وکار ایران 1401 منتشر شد.

برنامه زمانبندی ارائه مقالات دومین کنفرانس ملی دیده‌بانی کسب‌وکار ایران 1401 منتشر شد.


در ادامه برگزاری موفقیت آمیز دومین کنفرانس ملی دیده‌بانی کسب‌وکار ایران 1401 برنامه زمانی ارائه مقالات در روز سه شنبه 5 بهمن 1400 ساعت ساعت 8:30 الی 13  اعلام می گردد. لیست مقالات منتخب سخنرانی در جدول زیر  مشخص شده است.

برای ورود به بخش سخنرانی وارد لینک زیر شوید.

http://vroom.ut.ac.ir/karafarini6

 

 

آدرس کوتاه :