برنامه زمانبندی ارزیابی تخصصی، آزمون کتبی و مصاحبه داوطلبان پذیرش دکتری آزمون نیمه متمرکز و استعداد درخشان سال تحصیلی 1401

برنامه زمانبندی ارزیابی تخصصی، آزمون کتبی و مصاحبه داوطلبان پذیرش دکتری آزمون نیمه متمرکز و استعداد درخشان سال تحصیلی 1401


بسمه تعالی

 

به اطلاع کلیه داوطلبان پذیرش دکتری آزمون نیمه متمرکز و استعداد درخشان سال تحصیلی 1401 می رساند، برنامه زمانبندی ارزیابی تخصصی، آزمون کتبی و مصاحبه به شرح ذیل می باشد.

موارد تکمیلی مصاحبه در اطلاعیه های بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

روز تاریخ ساعت

توضیحات

سه شنبه 1401/3/24 8-12

   ارزیابی کتبی – مصاحبه زبان

چهارشنبه 1401/3/25

8-16

مصاحبه تخصصی

 

توجه:

  • مصاحبه به صورت حضوری انجام خواهد شد.
  • آزمون کتبی (شامل دروس تئوری کارآفرینی، تشخیص فرصت کارآفرینی و تحلیل محیط کسب و کار با ضرایب یکسان است)
  • مصاحبه زبان پس از آزمون کتبی  صورت می گیرد.
  • آدرس (خیابان کارگر شمالی – نبش خیابان شانزدهم – دانشکده کارافرینی)

 

 

 

 

آدرس کوتاه :