برنامه زمان بندی «پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر پایداری و دیجیتال سازی کسب و کارها»

برنامه زمان بندی «پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر پایداری و دیجیتال سازی کسب و کارها»


«پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی: با تاکید بر پایداری و دیجیتال سازی کسب و کارها» ICE 2023- در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۷ و ۸ اسفند ماه سال جاری به صورت غیر حضوری و در بستر مجازی برگزارمی شود.

آدرس مجازی برگزاری کنفرانس https://vroom.ut.ac.ir/ice2023 می باشد.

برنامه زمان بندی کنفرانس به پیوست قابل مشاهده است.

علاقمندان جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به وب سایت کنفرانس https://ice2023.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

 

برنامه زمانبندی روز اول

برنامه زمانبندی روز دوم

 

 

 

آدرس کوتاه :