برنامه کارگاه‌های معاونت پژوهشی جهت توانمندسازی پژوهشی دانشجویان در بهار ۱۴۰۱

برنامه کارگاه‌های معاونت پژوهشی جهت توانمندسازی پژوهشی دانشجویان در بهار ۱۴۰۱


معاونت پژوهشی دانشکده با همکاری کتابخانه تخصصی کارآفرینی در بهار ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری مجموعه کارگاه‌های توانمند سازی پژوهشی نموده است. شرکت در این کارگاه‌ها برای تصویب پروپوزال الزامی است. به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی اعطا میشود.
برنامه کارگاه‌ها:
 
۱. یکشنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ تور معرفی کتابخانه و آشنایی با روش‌های منبع نویسی با استفاده از نرم افزار Mendeley، از ساعت ۱۳ الی ۱۵، محل آمفی تئاتر دانشکده
 
۲. یکشنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۲.۰۴ کارگاه استراتژی جستجو در اینترنت، شناسایی نویسندگان و مقالات معتبر علمی بین‌المللی با تکیه بر پایگاه اطلاعاتی SCOPUS، از ساعت ۱۳ الی ۱۵، محل آمفی تئاتر دانشکده
 
۳. یکشنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۰۱ کارگاه استراتژی جستجو در اینترنت، شناسایی نویسندگان و مقالات معتبر علمی بین‌المللی با تکیه بر پایگاه اطلاعاتی SCOPUS و Proquest، از ساعت ۱۳ الی ۱۵، محل آمفی تئاتر دانشکده
 
۴. یکشنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۰۸ کارگاه روش‌های استناد دهی و مدیریت منابع با استفاده از نرم افزار Mendeley و معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی، از ساعت ۱۳ الی ۱۵، محل آمفی تئاتر دانشکده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :