برگزاری آنلاین بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

برگزاری آنلاین بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران


"بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران روز دوشنبه به تاریخ 99/09/24 راس ساعت 10 صبح به صورت مجازی برگزار می گردد. آدرس لینک شرکت در جشنواره https://r.ut.ac.ir/research99 می باشد.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :