برگزاری جلسه خوشامدگویی و معارفه به همکاران جدید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

برگزاری جلسه خوشامدگویی و معارفه به همکاران جدید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران


به نقل از روابط عمومی دانشکده کارآفرینی، جلسه معارفه همکاران جدید دانشکده کارآفرینی، روز چهارشنبه 16 آذرماه 1401، ساعت 10:30 صبح در محل اتاق شورای دانشکده برگزار گردید. در این نشست همکاران زیر معرفی شدند:

  1. خانم نسرین شاکرمی (کارشناس اداره خدمات آموزش و تحصیلات تکمیلی)
  2. آقای امید شیبانی (امور خدمات دانشکده)
  3. آقای احمد شمس (امور خدمات دانشکده)
  4. آقای مصطفی بخشی (امور خدمات دانشکده)

امید است به لطف پروردگار متعال، در انجام وظایف محوله و اعتلای جایگاه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران همواره پیروز و سربلند باشند.

 

 

آدرس کوتاه :