برگزاری سمینار مسیر حرفه ای شدن در تحلیل کسب و کار – واحد دوره های آموزشی کاربردی MBA و DBA

برگزاری سمینار مسیر حرفه ای شدن در تحلیل کسب و کار – واحد دوره های آموزشی کاربردی MBA و DBA


واحد روابط عمومی دانشکده کارآفرینی:

واحد دوره های آموزشی آزاد کاربردی دانشکده کارآفرینی سمینار «مسیر حرفه ای شدن در تحلیل کسب و کار – ارائه راهکارهایی برای کسب دانش مدیریتی، تکنیک ها و ابزارهای این حوزه» را به صورت رایگان در روز پنج شنبه 11 خرداد ماه 1402 از ساعت 16:00 تا 18:00 در محل دانشکده کارآفرینی برگزار خواهد کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 0910702222 تماس حاصل فرمائید.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :