برگزاری سومین سمینار سالانه کرسی های یونسکو – پاریس، با موضوعیت «آینده مشترک مان را با هم بتصویر بکشیم»

برگزاری سومین سمینار سالانه کرسی های یونسکو – پاریس، با موضوعیت «آینده مشترک مان را با هم بتصویر بکشیم»


به نقل از واحد روابط عمومی دانشکده کارآفرینی جلسه ارائه گزارش عملکرد کمیسیون های بین المللی یونسکو در مورد آینده تعلیم و تربیت با عنوان " آینده مشترک مان را با هم بتصویر بکشیم: قرارداد اجتماعی جدید در حوزه تعلیم و تربیت" امروز چهارشنبه 24 اسفندماه 1401 در ساعت 17:00 عصر بوقت تهران آغاز شد و کمیسیون ها به بحث، و تبادل نظر پرداختند. در همین جلسه کرسی کارآفرینی یونسکو مستقر در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به مدت سه دقیقه گزارش عملکرد خود را بصورت ویدیو کنفرانس ارائه نمود. از اهم فعالیت های کرسی کارآفرینی یونسکو در ایران، حمایت و مشارکت در برگزاری رویدادهای علمی در حوزه کارآفرینی در ایران و همچنین برگزاری وبینار های آموزشی برای مراکز دولتی و بخش خصوصی فعال در حوزه کارآفرینی با موضوعات مربوطه می باشد که به آن اشاره شد. تصاویر پیوست حاکی از حضور فعال کرسی های یونسکو مستقر در دانشگاه تهران در این جلسه است. 

لینک پایگاه خبری-تحلیلی دانشگاه تهران: نماینده ایران در سمینار کرسی های یونسکو در پاریس

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :