برگزاری سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار در اردیبهشت ماه سال آینده

برگزاری سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار در اردیبهشت ماه سال آینده


این کنفرانس با محوریت پایش و تحلیل کسب و کار و کارآفرینی توسط دانشکده کارآفرینی در هفته سوم ادریبهشت ماه سال 1402برگزار می گردد. آقای دکتر جهانگیر یدالهی فارسی رئیس کنفرانس، آقای دکتر علی داوری دبیر علمی و آقای دکتر احسان چیت ساز دبیر اجرایی رویداد علمی  می باشند. این کنفرانس شامل بخش های سخنرانی و ارائه مقالات می باشد. اهداف و محورهای اصلی این کنفرانس در پوستر زیر معرفی شده اند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

 

آدرس کوتاه :