برگزاری مدرسه تابستانی در دانشگاه پلی تکنیک سنت پترزبورگ، روسیه

برگزاری مدرسه تابستانی در دانشگاه پلی تکنیک سنت پترزبورگ، روسیه


Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (SPbPU)

کشور/ شهر:   روسیه/ سنت پترزبورگ

وب سایت: https://english.spbstu.ru/

 

 • بازه اجرایی برنامه: تابستان 2023 (جولای تا آگوست)
 • طول مدت دوره:  یک هفته تا دو ماه
 • رشته‌های موجود
 • مدارک مورد نیاز:
 • معرفی نامه دانشکده به انضمام مدارک زیر:
 1. مصوبه شورای بین‌الملل دانشکدگان/ دانشکده 
 2. رزومه انگلیسی
 3. نامه انگیزشی انگلیسی
 4. آخرین کارنامه تحصیلی به انگلیسی
 5. کپی پاسپورت
 6. عکس پرسنلی 4*3
 • زمان ارسال مدارک تا تاریخ:  20 اردیبهشت 1402به مدارک ناقص و مدارکی که بعد از تاریخ مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • کلیه مدارک، به نامه مشاور بین‌الملل واحد به مدیرکل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین الملل پیوست گردد.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت مدرسه تابستانی مراجعه نمایید. 

 

 

 

آدرس کوتاه :