برگزاری مسابقات جام رمضان در دو بخش کارکنان و دانشجویان سال 1402

برگزاری مسابقات جام رمضان در دو بخش کارکنان و دانشجویان سال 1402


ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به استحضار می‌رساند اداره کل تربیت بدنی دانشگاه در نظر دارد با هدف توسعه ورزش و ایجاد شور و نشاط در بین کارکنان و دانشجویان محترم، جشنواره جام رمضان را در دو بخش (کارکنان و دانشجویان) برگزار نماید

زمان شروع مسابقات: ۲۷ فروردین

آئین نامه فنی، عمومی، انضباطی و تقویم برگزاری به پیوست تقدیم می‌شود.

آئین نامه عمومی

آئین نامه انضباطی

تقویم برگزاری

 

 

آدرس کوتاه :