برگزاری نمایشگاه کار دانشگاه تهران 1402 در خردادماه سال جاری

برگزاری نمایشگاه کار دانشگاه تهران 1402 در خردادماه سال جاری


به نقل از روابط عمومی دانشکده کارآفرینی، مرکز مدیریت مهارت آموزی و اشتغال معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران در نظر دارد نمایشگاه کاری را با حضور دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های سراسر کشور در خرداد ماه سال جاری برگزار نماید. در این نمایشگاه اطلاعات کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان ثبت نام شده در قالب یک رزومه استاندارد از طریق سایت نمایشگاه ارسال شده و پس از بررسی و دسته بندی رزومه‌ها، سوابق و توانمندیهای هریک از افراد به صورت کلی ارزیابی و با توجه به زمینه‌های شغلی و کار آموزی نمایشگاه کار، گزارش‌های آن در اختیار کارفرمایان حاضر در نمایشگاه قرار می‌گیرد. همچنین مسابقه ایده برتر بر مبنای چالشهای سازمانهای شرکت کننده به عنوان پیش رویداد نمایشگاه در راستای کمک به کارفرمایان جهت شناسایی افراد توانمند و مستعد برگزار می‌گردد و کارفرمایان برتر نیز بر مبنای نظرات دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی معرفی می‌شوند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی مختلف و ارائه خدمات مشاوره شغلی توسط یک تیم حرفه‌ای در روزهای برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی برای توان افزایی و ارتقای دانش و آگاهی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه و مشارکت با آنها در جهت انتخاب فرصتهای شغلی مناسب می‌باشد.

انتخاب هوشمندانه بهترین فرصت‌های شغلی از یک سو و گزینش نیروهای متخصص و با استعداد از سوی دیگر، این رویداد را به تجربه‌ای منحصر بفرد در دانشگاه تهران برای کارجویان و کارفرمایان تبدیل می‌نماید.

تلفن دبیرخانه نمایشگاه 66419391- 66419211

آدرس سایت نمایشگاه http:/tcs.ut.ac.ir

 

 

آدرس کوتاه :