برگزاری هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده در پنل تخصصی کارآفرینی

برگزاری هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده در پنل تخصصی کارآفرینی


هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در شهر تهران توسط انجمن علوم مدیریت ایران و دانشگاه علامه طباطبایی در آذر ماه 1400 برگزار خواهد شد. در این کنفرانس یک پنل اختصاصی به ارائه آخرین دستاورد های علمی و کاربردی، تبادل ایده ها و برقراری ارتباطات موثر علمی و پژوهشی در حوزه‌ ی کارآفرینی با حضور اساتید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران اختصاص داده شده است.

دریافت جدول برنامه زمانبندی کنفرانس

آدرس کوتاه :