برگزاری همایش ملی زیست جهان پسا کرونا توسط دانشگاه ایلام با همکاری وزارت علوم

برگزاری همایش ملی زیست جهان پسا کرونا توسط دانشگاه ایلام با همکاری وزارت علوم


پیرو نامه شماره ۲۰۱۵۹۶/‏۱ تاریخ ۱۱/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ ارسالی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نظر به برگزاری "همایش ملی مجازی زیست جهان پساکرونا، از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب، جهت کسب اطلاعات بیشتر از‬ سامانه https://wac2020.ilam.ac.ir قابل دسترس است. 
 
 
آدرس کوتاه :