برگزاری کارگاه آموزشی توسط دکتر رضا محمد کاظمی در یازدهمین کنفرانس ICEIRD

برگزاری کارگاه آموزشی توسط دکتر رضا محمد کاظمی در یازدهمین کنفرانس ICEIRD


با موافقت کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، نوآوری و توسعه منطقه ای در کشور قطر، دکتر رضا محمد کاظمی، عضو هیأت علمی دانشکده، کارگاه آموزشی DESIGNING THE ENTREPRENEURIAL MARKETING PLAN FOR THE PROFESSIONAL FOOTBALL CLUBS برای مخاطبان آن کنفرانس برگزار می کند.

این کنفرانس از تاریخ 7 الی 9 آبان سال جاری در دوحه قطر برگزار می گردد.

در طول 10 سال گذشته، ICEIRD  یکی از پیشگامان کارآفرینی، نوآوری و کنفرانس های توسعه منطقه ای در اروپا بوده که توانسته است دانشگاهیان و متخصصان این حوزه را از سراسر جهان جذب نماید و با تمرکزبر دانشگاه ها، صنعت و دولت چگونگی رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری را بررسی می نماید. این کنفرانس در پاسخ به تقاضای جهانی، در منطقه خاورمیانه در دوحه، قطر برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :