برگزاری کنفرانس استراتژی های کسب و کار، ایران 1400

برگزاری کنفرانس استراتژی های کسب و کار، ایران 1400


دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در نظر دارد کنفرانس استراتژی های کسب و کار، ایران 1400 را برگزار نماید. این کنفرانس با تاکید بر استراتژی کسب و کارها در کرونا و پساکرونا، توسعه زیست بوم  کارآفرینی در سال  ۱۴۰۰  در بهمن ماه سال جاری برگزار می گردد. خبرهای تکمیلی در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :