تبریک ارتقای مقام علمی آقای دکتر کمال سخدری

تبریک ارتقای مقام علمی آقای دکتر کمال سخدری


جناب آقای دکتر کمال سخدری
 
با کمال مسرت، ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه دانشیاری که نشان از تلاش و پشتکار شما در عرصه آموزش و پژوهش است را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و برای شما در ادامه این مسیر علمی، آرزوی موفقیت، سربلندی و توفیقات روز افزون داریم.  
 
خانواده دانشکده کارآفرینی
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :